Xưởng cơ khí

Xưởng cơ khí
Chuyên sửa chữa các cơ giới nặng như máy đào, máy ủi, xe ben, xe lu, xe cẩu, xe tải….
Chuyên sửa chữa các cơ giới nặng như máy đào, máy ủi, xe ben, xe lu, xe cẩu, xe tải….và bán phụ tùng cơ giới chuyên dụng.
Sửa chữa thay thế các loại như: bánh răng, galê, phốt, ty, cốt, bulong, lắp đặt hệ thống ngắt điện xe các loại.
 Xưởng cơ khí