Máy đào bánh lốp đục đầm cầu,trụ

Máy đào bánh lốp đục đầm cầu,trụ
Đục dầm cầu, đóng cọc...
Tính năng: từ 0.5-0.9 m3. Thi công đào, san lắp mặt bằng các công trình lớn nhỏ. Đục dầm cầu, đóng cọc. Nhận thi công trong và ngoài tỉnh.
Máy đào bánh lốp đục đầm cầu,trụ