Một số hoạt động xe cẩu 70 tấn

Một số hoạt động xe cẩu 70 tấn
phục vụ thi công các công trình lớn, nhà cao tầng...
Tính năng: phục vụ thi công các công trình lớn, nhà cao tầng. Cẩu hạ các thiết bị chuyên dùng, chiều cao cần trục 50m, đã và đang thi công tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân Bình Thuận và các công trình cầu cống trong và ngoài tỉnh.

Xe cẩu 70 tấn
 
Lắp dầm cầu