Cẩu 30 Tấn

Cẩu 30 Tấn
Cẩu 30 Tấn
Tính năng: Cẩu hạ, vận chuyển các thiết bị (Container, máy đào, máy ủi, xe lu, lắp dựng nhà xưởng tiền chế….và cứu hộ). Nhận thi công và vận chuyển trong và ngoài tỉnh.
Cẩu 30 Tấn