Thi công nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân

Thi công nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân

 
Công ty Phú Gia Tiến : Thi công nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân